Hà mã 'đấu đá' nhau tranh giành nơi tắm mát

Vào những ngày nắng nóng, hà mã thường tắm mát dưới hồ nước và không muốn chia sẻ nơi giải nhiệt cho bất kỳ ai.

Video: Nat Geo Wild