Chủ tịch Hội An nói về những sai phạm của dự án 43 triệu USD

Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết dự án Công viên văn hóa Ấn tượng Hội An chưa có giấy phép vẫn thi công và chiều cao một số hạng mục vượt quy định.

Đoàn Nguyên